Ramowy rozkład dnia

 

 Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Małe Talenty w Plewiskach

 

6.30  -    gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim

                udziale  nauczyciela

           -   praca indywidualna z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z

               dzieckiem  zdolnym oraz działań profilaktycznych, stymulujących,

                kompensacyjnych

                    -   rozmowy indywidualne z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i  ich

                zainteresowaniami           

8.00  -   ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce,

           -   zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela

           -   wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych   

               z samoobsługą  dziecka i przygotowaniem do śniadania

9.00  -   śniadanie

9.30  -   zajęcia wychowawczo-edukacyjne prowadzone z całą grupa , realizowane

               według wybranego programu edukacyjnego,

        -  zabawy swobodne w sali, przygotowanie do wyjścia na plac zabaw 

           -  kontakty okolicznościowe, uroczystości związane z realizacją ustalonych

               w planach celów,

         -   gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w przypadku złych warunków 

               pogodowych -  zabawy w sali,

           -  czynności higieniczne,

11.30 -  II śniadanie

11.50 -  odpoczynek w formie leżakowania ( dzieci 3 letnie ), słuchanie bajek

              opowiadanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD,

           -  gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu ( dzieci 4,5 letnie ), w przypadku 

              złych warunków  pogodowych -  zabawy w sali, 

           -  zabawy ortofoniczne, zabawy logopedyczne, rozwijanie inwencji twórczych

              dzieci,  ćwiczenia utrwalające do tematu kompleksowego,

            -  zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami baletu ( dziewczynki 4,5 letnie)

            -  zajęcia popołudniowe: angielski, rytmika, taekwondo

            -  czynności  higieniczne

13.30 -  obiad

 

14.00 –17.00

        -  poobiedna relaksacja,

            -  zabawy integracyjne, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje

               dzieci, wiadomości i   umiejętności, gry towarzyskie, w kącikach zainteresowań,

             -  czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy

             -  prace  użyteczno - porządkowe w sali,

             -  ćwiczenia i zabawy utrwalające, ortofoniczne,

             -  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym,

                stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym