Roczny plan pracy przedszkola

 

ROCZNY PLAN PRACY

 

PRZEDSZKOLA  

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017-2018

 

„Bo każdy z nas ma talent,

choć jeszcze nie wie jaki”

 

 

 

 

      Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2016/2017:

· Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

· Diagnozy potrzeb i zainteresowań dziecka

· Oczekiwań rodziców

 

Cel główny:

 

Celem przewodnim pracy w roku szkolnym 2017/2018  jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień oraz talentów. Uczenie kreatywności dzieci, poprzez wskazywanie możliwości rozwoju  i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań. 

  

Zadania ogólne i szczegółowe

Formy realizacji

Termin realizacji

Integracja Środowiska Przedszkolnego;

Promowanie Przedszkola w Środowisku Lokalnym

Uroczyste obchody 5-lecia Przedszkola.

Wrzesień

 

Wzbogacenie wiadomości dotyczących emocji, rozwijania własnych talentów, pasji;

Czytanie dzieciom literatury promującej rozwój własnych pasji, przezwyciężania trudności

Cały rok

Integracja środowiska przedszkolnego

Wycieczka do Zespołu Szkół Leśnych w Goraju

Październik

Integracja środowiska przedszkolnego.

Pasowanie na przedszkolaka.

Październik

Włączenie rodziców w działalność przedszkola, wzmacnianie więzi rodzinnych,


Konkurs plastyczny dla dzieci

i rodziców-„ Przedszkole moich marzeń”

Październik /Listopad

 

 

Obcowanie z kultura i sztuką, uwrażliwianie na jej piękno

Wyjazd do Teatru Animacji/Muzycznego w Poznaniu

 

Październik/Listopad

Integracja środowiska przedszkolnego

Wycieczka do Muzeum Rogala Świętomarcińskiego

Listopad

Prezentacja umiejętności dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie do uprawiania sportu

Konkurs Mini Playback Show- Sport i Taniec

Listopad

 

 

Integracja Przedszkola ze Środowiskiem Lokalnym

Organizowanie spotkań z absolwentami Naszego Przedszkola, Sołtysem,

Cały rok

 

Włączenie rodziców w działalność przedszkola, wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Czytanie książek przez rodziców.

Cały rok

 

 Obcowanie z kultura i sztuką, uwrażliwianie na jej piękno.

 

Oglądanie widowisk teatralnych

w różnych konwencjach, na terenie placówki organizowanych przez różne agencje artystyczne.

Cały rok

 

Integracja środowiska przedszkolnego, wykonanie strojów przez rodziców.

Bal jesienny – Bal Piłkarzy i Tancerek

Listopad

 

Włączanie rodziców

w działania przedszkola

Zorganizowanie kiermaszu świątecznego

Grudzień

Wzmacnianie więzi rodzinnych, integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego

Konkursy na Szopkę Bożonarodzeniową

Grudzień

Kultywowanie tradycji

i zwyczajów, wzmacnianie więzi rodzinnych.

 

Spotkanie z Mikołajem

Grudzień

 

 

 

Wyjazd do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie „Jarmark Bożonarodzeniowy”

Spotkanie wigilijne, jasełka

Prezentowanie programów

artystycznych - sprawianie

radości i okazywanie

szacunku i miłości członkom

rodziny

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Styczeń

 

Propagowanie tradycji,

dekorowanie sali balowej,

integrowanie środowisk:

przedszkolnego i rodzinnego 

Bal karnawałowy

Styczeń/luty

Prezentacja umiejętności dzieci w zakresie śpiewu

Konkurs Mini Playback Show- Piosenkarze

Marzec

 

Włączenie rodziców w działalność przedszkola, wzmacnianie więzi rodzinnych

Konkurs dla dzieci i rodziców

„ale to już było”

Marzec

 

Obcowanie z kultura i sztuką, uwrażliwianie na jej piękno

Wyjazd do Kina

 

Marzec

 Propagowanie tradycji

i obrzędów ludowych

- Marzanna, Gaik

Pożegnanie zimy, Powitanie wiosny

Marzec

Prezentacja umiejętności dzieci, a także poznanych wierszyków

Konkurs Mini Playback Show- Recytuję

Kwiecień

 

Włączanie rodziców

w działania przedszkola

Kultywowanie tradycji

i zwyczajów - dostarczanie

chwil radości, zaskoczenia

i niespodzianki dzieciom

 

Zorganizowanie kiermaszu świątecznego, śniadanie wielkanocne,

szukanie zajączka

Kwiecień

 

Budzenie zaciekawienia książką

Zorganizowanie „Wymiany Książek”

Kwiecień

Integracja Środowiska przedszkolnego

Wycieczka do „Bramy Poznania”

Kwiecień/Maj

 

Rozwijanie ogólnej

sprawności ruchowej

Olimpiada sportowa

Maj/czerwiec

Włączenie rodziców w działalność przedszkola, wzmacnianie więzi rodzinnych

Konkurs Fotograficzny

„Małe Talenty podróżują”

Maj

Integracja Środowiska Przedszkolnego

Wyjazd na mecz Lecha Poznań

Maj

Integrowanie środowisk:

przedszkolnego i rodzinnego

- świętowanie Dnia Matki

i Ojca

 

Festyn rodzinny, Spotkanie z okazji dnia mamy i taty

Czerwiec

Integracja środowiska przedszkolnego

 

 

Wycieczka do Chaty Kowala

 

 

 

 

Czerwiec

Uroczyste pożegnanie Starszaków. 

 

Zakończenie roku dla najstarszych grup. 

Czerwiec