Roczny plan pracy przedszkola

 
ROK SZKOLNY 2018/2019
„JESTEM POLAKIEM- EUROPEJCZYKIEM”

 

 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MAŁE TALENTY” W PLEWISKACH
 
 
Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2017/2018 oraz
- podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- diagnozy potrzeb i zainteresowań dziecka
- oczekiwań rodziców
 
Cele główne:
-poznanie krajów europejskich, ich symboli narodowych, potraw regionalnych oraz legend z danego kraju
-kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej
-kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do własnego kraju
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych
-zapoznanie dzieci z historią naszego kraju oraz z legendami
-wzięcie udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”
 
Cele szczegółowe:
-dzieci dowiedzą się wiele ciekawostek z życia ludzi w wybranych krajach UE
-rozwiną zainteresowania innymi kulturami europejskimi
-ukształtują postawę szacunku do przedstawicieli różnych narodowości
-ukształtują poczucia przynależności do UE
-wzbogacą wiedzę na temat historii regionu i naszego kraju
-poznają symbole narodowe, i dowiedzą się dlaczego należy je szanować
-dowiedzą się, jaką postawę przyjąć podczas słuchania bądź śpiewania hymnu narodowego
-poznamy wybrane tradycje narodowe i regionalne (legendy, zwyczaje, stroje, tańce, zabawy, potrawy)
ZADANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
Integracja środowiska przedszkolnego.
Wycieczka integracyjna z rodzicami do Szreniawy
Wrzesień
Zapoznanie dzieci z początkami naszego kontynentu.
 
 
 
 
Wycieczka do Rezerwatu „Meteory Morasko”
 
Wprowadzenie dzieci w tematykę powstania Europy i zapoznanie z naszym kontynentem.
 
Stworzenie mapy Europy na tablicy przy wejściu (zdjęcia, pocztówki, informacje o każdym omawianym kraju).
Wrzesień
Wzbogacenie wiadomości dotyczących początków Polski.
Wycieczka 5-latków do Bramy Poznania
Wrzesień
Integracja środowiska przedszkolnego.
Pasowanie na przedszkolaka.
Październik
Włączenie rodziców w działalność przedszkola.
Wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Czytanie książek o tematyce danego kraju (wybrane baśnie/legendy lub bajki) przez rodziców, lub osoby ze środowiska lokalnego.
Jeden raz w miesiącu przez cały rok
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- Wielka Brytania
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
Październik
Integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego.
Nawiązanie wymiany pocztówkowej z przedszkolami z innych krajów.
Cały rok
Integracja środowiska przedszkolnego.
Wykonanie strojów przez rodziców.
Bal jesienny- Jestem Polakiem- Europejczykiem
Listopad
Wzbogacenie wiadomości dotyczących początków Polski.
Wycieczka 4-latków do Bramy Poznania
Listopad/Grudzień
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- Polska
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
 
Wycieczka do Katedry w Poznaniu/Gnieźnie
Listopad
Obcowanie z kulturą i sztuką, uwrażliwianie na jej piękno.
Oglądanie widowisk teatralnych w różnych konwencjach na terenie placówki organizowane przez różne agencje artystyczne.
Cały rok
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich
Tworzenie kącików europejskich w salach.
Cały rok
Włączanie rodziców w działania przedszkola
Zorganizowanie kiermaszu świątecznego
 
Grudzień
Wzmacnianie więzi rodzinnych, integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego.
Konkurs dla dzieci i rodziców na szopkę bożonarodzeniową.
Grudzień
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- Niemcy
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
Grudzień
Kultywowanie tradycji i zwyczajów. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
Spotkanie z Mikołajem.
 
Spotkania wigilijne.
 
Jasełka dla rodziców.
Grudzień
Prezentowanie programów artystycznych- sprawianie radości i okazywanie szacunku i miłości członkom rodziny.
Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
Styczeń
Integracja środowisk rodzinnych i przedszkolnych- propagowanie tradycji, dekorowanie Sali,
Bal karnawałowy
Styczeń/Luty
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- kraje skandynawskie
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
Styczeń
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- Litwa, Łotwa i Estonia (Białoruś, Ukraina)
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
Luty
Włączenie rodziców w działalność przedszkola, wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Czytanie książek przez rodziców.
Cały rok
Propagowanie tradycji i obrzędów ludowych- Marzanna i Gaik.
Pożegnanie zimy i powitanie wiosny
Marzec
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- Francja
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
Marzec
Włączanie rodziców w działania przedszkola, kultywowanie tradycji i zwyczajów. Dostarczanie chwil radości i zaskoczenia (niespodzianki dla dzieci).
Zorganizowanie kiermaszu świątecznego.
 
Śniadanie wielkanocne, szukanie zajączka.
Kwiecień
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- Rosja
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
Kwiecień
Integracja środowiska przedszkolnego.
Wycieczka do Skansenu w Dziekanowicach (lub Lednicy)
Kwiecień
Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
Olimpiada sportowa
Maj/Czerwiec
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- Włochy
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
Maj
Integracja środowiska przedszkolnego i rodzinnego
Spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty
Maj/Czerwiec
Wzbogacanie wiedzy o wybranych krajach europejskich.
Poszerzanie wiedzy o krajach europejskich- Hiszpania
 
Zapoznanie dzieci z wybranymi tańcami, strojami, potrawami i zabawami pochodzących z danego kraju.
Czerwiec
Wzbogacenie wiadomości dotyczących początków Polski.
Wycieczka 3-latków do Bramy Poznania.
Czerwiec
Prezentacja umiejętności dzieci w zakresie zdobytej wiedzy o krajach europejskich.
Konkurs wiedzy o Europie
Czerwiec
Uroczyste pożegnanie starszaków
Zakończenie roku dla 5-latków
Czerwiec