Informacje Odkrywcy

 

We wrześniu będziemy:

− opracowywać kodeks grupowy,

− rozwijać relację oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji,

− zachęcać do zgodnego współdziałania,

− zapoznawać z  pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu,

− zachęcać do dbania o porządek wokół siebie,

− zachęcać do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,

− poznawać swoje ciało poprzez zabawy,

rozwijać sprawność manualną,

bawić się z muzyką,

rozwijać nasze zmysły oraz zachęcać do dbania o nie,

rozwijać poczucie przynależności narodowej,

rozwijać mowę,

określać i wyrażać swoje emocje,

poznawać różne środki transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

rozwijać umiejętność poruszania się w pobliżu jezdni

poznawać znaczenie pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

poznawać wybrane pojazdy, w tym specjalistyczne, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji,

poznawać figury geometryczne,

poznawać środowisko przyrodnicze, jakim jest las (park)

rozwijać umiejętności liczenia

rozwijać zainteresowania zabawami badawczymi

 

 Wiersze: 

 

I. R. Salach „Zabawki”

 

Gdy zabawkę chcesz zdjąć z półki,

najpierw o to spytaj panią, 

a pozwoli, gdy zobaczy, 

jaką masz ochotę na nią. 

Gdy sam nie potrafisz potem 

jej odłożyć na półeczkę, 

znowu pani ci pomoże. 

Szanuj swoją zabaweczkę!

 

 

„Jak przechodzę przez jezdnię?”

 

Gdy zamierzam przejść przez jednię, 

potem w prawo spojrzę powoli. 

na chodniku stanę bokiem, 

Jezdnia wolna, więc swobodnie 

spojrzę w lewo bystrym wzrokiem, 

mogą po niej przejść przechodnie.

 

Piosenki:

 

„Jestem przedszkolakiem”

 

I. Kapcie, ręcznik, worek mam,  

umyć rączki mogę sam. 

Misie, klocki, lalki są, 

być w porządku zawsze chcą 

Misie, klocki, lalki są, jak wyżej, 

być w porządku zawsze chcą. 

II. Już malować, tańczyć chcę, 

jak się bawić, dobrze wiem. 

Bo przedszkolak to jest zuch, 

wie gdzie noga, a gdzie – brzuch. 

Bo przedszkolak to jest zuch, 

wie gdzie noga, a gdzie – brzuch.

 

„Leśna muzyka”

 

I. Słoneczko dziś świeci 

i pięknie pachnie las. 

Tak cieszą się dzieci. 

Spójrz, jak dużo nas. 

Ref.: Wietrzyk śpiewnie gra,  

tralala, la, la, 

z nim także zagram ja. (bis)

II. Ptaszęta ćwierkają, 

a dzięcioł – puk, puk, puk. 

Kasztany spadają powoli 

w trawę – stuk, stuk, stuk. 

Ref.: Wietrzyk śpiewnie gra...