Informacje Odkrywcy

W kwietniu:

 • zapoznanie z literą ł,Ł, f,F, ż,Ż małą i wielką pisaną i drukowaną
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • zapoznanie z cyfrą 10
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • zachęcanie do obserwowania przyrody
 • porównywanie pojemności różnych naczyń
 • umiejętność współdziałania w grupie i z partnerem
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • zapoznanie z zasadami dbania o środowisko
 • zapoznanie dzieci z tym co dzieje się na wsi
 • nazywanie ptaków powracających na wiosnę
 • zapoznanie dzieci ze teatrem
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • rozwijanie myslenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 
 
 
Piosenka „ Nie spijcie kiedy wiosna”

1. Wiosna biega po łące,
deszczem trawy podlewa.
Popędza kwiaty by rosły,
otwiera liście na drzewach.
REF
To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie,
to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie.
Nie śpijcie kiedy wiosna, nie śpijcie kiedy wiosna.
2. Wstańcie śpiochy zimowe,
śpicie smacznie jak susły.
Kubeł wody na głowę,
brzuch napełnijcie pusty.
REF
3. Wiosna biega po lesie,
budzi śpiące zwierzęta.
Śpiewy ptaków przyniesie,
wiosna o wszystkim pamięta.
REF