Informacje Plastusie

 

Znalezione obrazy dla zapytania plastusie

 

 W kwietniu

Będziemy:

− rozwijać mowę

− sprawność fizyczną

− sprawność manualną

− umiejętność liczenia (przeliczania, dodawania i odejmowania)

− aktywność twórczą

– uczestniczyć w zabawach rytmicznych, ruchowych 

– reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu. 

- spostrzegawczość (wzrokową, słuchową)

- refleks

orientację przestrzenną (wskazywać kierunki w przestrzeni)

- koordynację ruchową, ruchowo-wzrokową, ruchowo-wzrokowo- słuchową

- myślenie przyczynowo-skutkowe

- kształtować prawidłowe nawyki oddechowe w czasie mówienia

- poznawać zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi, 
np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach 

Porozmawiamy o;

- nieniszczeniu roślin, np. niełamaniu gałęzi drzew 

- pomaganiu zwierzętom, np. dokarmianiu zwierząt w schronisku, ptaków zimą

- wyrzucaniu i segregowaniu śmieci  

- sprzątaniu placu zabaw − zachęcanie do dbania o porządek wokół przedszkola

- niedeptaniu trawników, klombów z kwiatami 

- szanowaniu wody, niemarnowaniu jej 

- wyjaśnimy określenia: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków

- wiosennych powrotach ptaków

- poznamy wybrane gatunki i nauczymy się je rozpoznawać

- porozmawiamy o wiosennych pracach w ogrodzie

- posiejemy kwiaty, będziemy obserwować ich wzrost

- zrobimy eksperyment z fasolą

-poznamy bohaterów literatury skandynawskiej (Muminki, Pippi, dzieci z Bullerbyn) 

- porozmawiamy o naszych dziecięcych prawach

- poznamy etapy powstawania książki dawniej i dziś