Informacje Poszukiwacze

 

 

Co będziemy robić we wrześniu
- Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
- Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
- Rozpoznawanie odgłosów z najbliższego otoczenia.
- Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
- Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
- Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
- Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
- Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.
- Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w sadzie.
- Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
- Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych.
- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
- Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
- Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski u, o w wyrazach.
- Nauka piosenek.
- Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
Piosenka „Zając Tup”
Jestem zając, jak się patrzy, 
TUP, TUP, TUP,
Do przedszkola mknę raz, dwa,trzy.
TUP,TUP,TUP,
Tu się fantastycznie czuję, 
TUP,TUP,TUP
Więc z radością przytupuję
TUP,TUP,TUP.
Moja mama Zajączowa,
TUP,TUP,TUP
Do przedszkola iść gotowa
TUP,TUP,TUP.
Pewnie zostać by tu chciała,
TUP,TUP,TUP,
Gdyby więcej czasu miała, 
TUP,TUP,TUP.
Są w przedszkolu miłe panie,
TUP,TUP,TUP
Rysowanie i śpiewanie.
TUP,TUP,TUP.
I zabawy śmieszne takie, 
TUP,TUP,TUP,
Dobrze jest być przedszkolakiem!
TUP,TUP,TUP.