Informacje Sportowcy

 
 

 W czerwcu

1.      Przedstawienie różnic i zbieżności między dziećmi z całego świata

2.      Uświadomienie dzieciom bogactwa etnicznego świata

3.      Uwrażliwianie na losy dzieci z różnych zakątków kuli ziemskiej

4.      Nauka mierzenia odległości poprzez kroki

5.      Nauka mierzenia długości przy użyciu dostępnych miar

6.      Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej

7.      Uwrażliwianie dzieci na konieczność dbania o bezpieczeństwo swoje i innych

8.      Zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa grożące na placu zabaw

9.      Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną i ożywioną

10.  Poznanie cech bryły geometrycznej jaką jest kula

11.  Poznanie niektórych właściwości piasku

12.  Ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów

13.  Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu

14.  Usprawnianie motoryki małej i zdolności manipulacyjnych

15.  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

16.  Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

17.  Rozwijanie aktywności twórczej

18.  Rozwijanie umiejętności wokalnych

 

19.  Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

Starszaki żegnają przedszkole

Weźmiemy piosenki, bajki, teatrzyki
I tańce skakance i śmieszne wierszyki
Zbierzemy literki, złożymy z nich słowa
I zacznie się dla nas bajka całkiem nowa
I zaczną się inne radości, marzenia
Przedszkole zostanie tylko we wspomnieniach
Dzisiaj nasze panie pora ucałować,

Za dobroć i pomoc z serca podziękować.