Informacje Sportowcy

 

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze na styczeń:

 

- Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

- Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

- Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

- Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

- Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

- Poznawanie niebezpieczeństw podczas zabawa na śniegu.

- Zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi.

- Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

- Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.

- Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

- Rozwijanie sprawności fizycznej.

- Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno - rytmicznych przy piosenkach

- Rozwijanie sprawności manualnej.

- Wdrażanie do pamiętania o najbliższych z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Rozpoznawanie liter drukowanych: S,s, N, n, B,b .

- Rozpoznawanie zapisu cyfrowego liczby 7 .