Informacje Sportowcy

 W lutym:
· zapoznanie z nazwami miesięcy
· przypomnienie nazw dni tygodnia
· dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
· zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
· poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego
· nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc
· odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.
· zapoznanie z działaniem zegara i sposobami pomiaru czasu
· określanie czasu trwania różnych czynności.
· rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia indywidualne i zespołowe
· rozwijanie logicznego myślenia
· zachęcanie do hodowania roślin
· zapoznanie z przebiegiem fotosyntezy
· poznanie numerów alarmowych i procedury wzywania pomocy w nagłych przypadkach
· ćwiczenia słuchu fonematycznego  dzielenie nazw obrazków na głoski
· ćwiczenie motoryki małej poprzez stymulowanie ręki różnorakimi ćwiczeniami i zadaniami manualnymi
· rozwijanie wyobraźni oraz lateralnego myślenia przez zadawanie pytań wykraczających poza standardowe logiczne myślenie
· zapoznanie ze strukturą układu słonecznego
· zapoznanie dzieci z pojęciami- gwiazda, planeta, oś planetarna, lata świetlne, Układ Słoneczny, jądro ziemi, grawitacja
· wprowadzenie liter p  i w: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 
PIOSENKA:
W naszym przedszkolu tańczymy sambę,
W naszym przedszkolu wspaniały bal,
Podnieśmy ręce do góry razem
Niech samba rzuci taneczny czar.

Ref: Śniegowa samba, wesoła, choć zimna,
Śniegowa samba od letniej inna,
Śniegowa samba na mrozie, na śniegu,
Śniegowa samba rozgrzewa nas.

Za oknem zima, za oknem wieje,
A tu w przedszkolu gorąco jest,
Śniegowa samba do nas się śmieje,
W zawrotnym tempie otacza mnie.