Informacje Sportowcy

 
 
 
 
 
W  LISTOPADZIE  CELEM  NASZYCH  ZAJĘĆ  BĘDZIE:
 
 
·         -dalsza integracja  grupy 
·         -stosowanie  kodeksu  grupowego
  -nabywanie świadomości narodowej, utrwalenie barw i symboli narodowych
  -poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
·         -kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
·         -zapoznanie z budową domu, zainteresowanie planowaniem mieszkania
·         -rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
·         -rozwijanie sprawności ruchowej  i manualnej
·         -rozwijanie słuchu fonematycznego
·         -rozpoznawanie  i nazywanie  figur geometrycznych
·         -zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń  dawniej i obecnie
·         -zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych
·         -rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
·         -rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania
·         -rozwijanie umiejętności liczenia  i  posługiwania się liczebnikami porządkowymi
·         -rozwijanie umiejętności klasyfikowania
·         -usprawnianie narządów artykulacyjnych
·         -rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych
·         -rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
·         -zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
·         -budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
·         -uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza  w czasie choroby
·         -zachęcanie do wykonywania zdrowych potraw
·         -uświadomienie konieczności dbania  o zęby i ich leczenia