Informacje Sportowcy

 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej.

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, faunaflora.

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszynajdłuższy.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologiafaunafloragodłoflaga, łapa, zebra.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek ł, w, z w wyrazach.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Poznanie symboli związanych z Świętami Wielkanocnymi.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszędziękuję.

Wspólne obchodzenie Świąt Wielkanocnych (sianie rzeżuchy, przygotowanie dekoracji, śniadanie wielkanocne, szukanie zajączka ...)

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.