Informacje Sportowcy

W    PAŹDZIERNIKU   CELEM  NASZYCH  ZAJĘĆ   BĘDZIE:
 • ·         dalsza integracja  grupy  -  powitanie nowej  koleżanki
 • ·         stosowanie  kodeksu  grupowego
 • ·         rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz  owoców
 • ·         rozwijanieumiejętnościliczenia
 • ·         rozwijanie  umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów
 • ·         zapoznanie z  wyglądem  sklepu warzywnego
 • ·         zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej
 • ·         rozwijanie mowy
 • ·         klasyfikowanie owocówze względu na ich pochodzenie
 • ·         porównywanie zbiorów równolicznych  i różnolicznych
 • ·         rozwijanie logicznego  myślenia
 • ·         rozwijanie umiejętności obserwacji; rozpoznawanie i nazywanie warzyw
 • ·         rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat oraz na temat  wysłuchanego utworu
 • ·         dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego
 • ·         rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • ·         kształtowanie reakcji ruchowych na różnorodny charakter muzyki
 • ·         zachęcanie do podejmowania zabaw    badawczych
 • ·         określanie relacji między członkami  rodziny
 • ·         usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • ·         rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami poznanie cech kwadratu
 • ·         rozwijanie zainteresowania pracą   rodziców
 • ·         zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze
 • ·         rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt