Informacje Sportowcy

 

Znalezione obrazy dla zapytania sportowcy gif

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:
- zapoznamy się ze zwyczajami panującymi w przedszkolu
- wymienimy zasady obowiązujące w przedszkolu
- będziemy rozwijać wrażliwość słuchową i wzrokową
- będziemy rozwijać umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
- rozpoznamy na ulicy zachowania prawidłowe i nieprawidłowe
- rozpoznamy pasy i znak przejścia dla pieszych 
- będziemy rozwijać sprawność fizyczną
- zapoznamy się z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
- będziemy śpiewać piosenki
- rozpoznamy i nazwiemy samochody specjalistyczne
- będziemy rozwijać umiejętności manualne 
- będziemy obserwować środowisko przyrodnicze 
- zastosujemy słowa: rezerwat przyrody, ochrona przyrody
- rozpoznamy i nazwiemy wybrane grzyby
- będziemy rozwijać umiejętności liczenia

- zapoznamy się ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy oraz zwrócimy uwagę na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt