Otwarcie COVID-19 nowe zasady

PROCEDURY BEZIECZEŃSTWA
 
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
obowiązujące
 
w Publicznym Przedszkolu Małe Talenty
 
 
 
Dokumentacja  do  wglądu:
 
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznym Przedszkolu Małe Talenty
 
 
 
 
Poniższe pliki należy wydrukować i podpisać:
 
BARDZO  WAŻNE !!!
 
 

 

 Przynosimy je w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka tj. 1 września,

 dokumenty sa podpisane prze obydwoje Rodziców.

 Bez tych dokumentów dziecko zostanie nieprzyjęte do przedszkola.

 

 

 


                  1. Ankieta dotycząca stanu zdrowia rodziny i dziecka
 
                  2. Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka, które uczęszcza do PPMT 
 
                  3. Klauzula informacyjna COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

 
DRODZY  RODZICE !
Decyzją Organu prowadzącego przedszkole wznawia pracę od 18 maja 2020 r.
Jak Państwo wiedzą przedszkole nie będzie działało na dotychczasowych zasadach choćby dlatego, że nie będzie dostępne dla każdego, z zasadami reżimu sanitarnego według wytycznych GIS.
Informuję, że możemy tworzyć grupy nie większe niż 10 dzieci.
Będziemy pełnić funkcję opiekuńczą, wychowawczą bez zajęć edukacyjnych. Praca zdalna dla dzieci pozostających w domu będzie kontynuowana.
Od 18 maja br. utworzone zostały dwie grupy dzieci spośród zgłoszonych przez Państwa deklaracji.
Przyjmowanie kolejnych dzieci i tworzenie nowych grup  uzależnione będzie od Państwa decyzji i możliwości organizacyjnych przedszkola.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o kontakt z nauczycielami i wysłanie na
e-maile do wychowawców informacji, kto z Państwa nie ma możliwości dalej sprawować opieki nad dzieckiem z powodu powrotu do pracy i jest zmuszony posłać dziecko
do przedszkola:
·          od 25 maja br.
·          od 1 czerwca br.
·          czy planują Państwo posłać dziecko do przedszkola jeszcze w tym roku szkolnym,
       przed 1 września, jeżeli tak to od kiedy.
Proszę o podanie godzin w jakich dziecko miałoby przebywać w przedszkolu (z uwagi na niemożność łączenia grup prawdopodobne jest, iż przedszkole będzie miało inne godziny otwarcia).
Proszę o informację od wszystkich Państwa, zarówno od tych którzy chcą przyprowadzić dziecko jak i od tych, którzy pozostawiają dziecko w domu. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc pomoże nam  to zorganizować pracę.
Brak informacji zwrotnej od rodziców będzie traktowany jak brak zgłoszenia dziecka
do przedszkola.

Na informacje od Państwa czekamy 
do 19 maja br. (wtorek) do godz. 14:00.
Rodzice, którzy zadeklarują chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola w jednym z wyżej wymienionych terminów proszeni są o podpisanie przez obydwoje rodziców i przekazanie Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 oraz Kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej w terminie
do 19 maja br. do godz.14:00.
Deklarację i ankietę będzie  można pobrać ze strony internetowej przedszkola i przesłać skanem na adres poczty elektronicznej przedszkola
plewiska@maletalenty.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej (budynek przedszkola obok drzwi wejściowych).
Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia rodzic nie ma obowiązku posyłania dziecka
do przedszkola, może korzystać z przedłużonego zasiłku opiekuńczego.
O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.
Pozdrawiam serdecznie.

Kamilla Dudzik  – dyrektor przedszkola. 

 

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 

dostarczona do 19 maja do godz. 14.00

Ankieta  -  w dniu przyjścia dziecka do przedszkola, po uprzednim zakwalifikowaniu


OTWARCIE PRZEDSZKOLA

DRODZY  RODZICE !

Informuję, iż od dnia 18 maja br. nastąpi otwarcie przedszkola, które  będzie funkcjonować na innych zasadach wskazanych w wytycznych MEN, GIS i MZ.

18 maja br. zapraszamy dzieci zgłoszone przez rodziców (w uzgodnieniu i potwierdzeniu o przyjęciu przez dyrektora przedszkola).

Dzieci będą przyjęte do przedszkola po wypełnieniu przez rodziców stosownych oświadczeń i sprawdzeniu stanu zdrowia dziecka zgodnie z zaleceniami GIS.

W związku z tym proszę o wypełnienie oświadczeń (otrzymaliście je Państwo drogą e-mailową od wychowawców grup) uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 i odesłanie skanu dokumentu na pocztę przedszkola plewiska@maletalenty.pl lub wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się obok drzwi wejściowych do przedszkolu.

Jednocześnie zobowiązuję Państwa do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz do ich stosowania i przestrzegania, przed posłaniem dziecka do przedszkola.

Procedury będą umieszczone na stronie najpóźniej jutro.

Pozdrawiam serdecznie

Kamilla  Dudzik -dyrektor przedszkola.