Rekrutacja

    KONTYNUACJA !!!

 
UWAGA !!!  ZMIANA  !!!
  DO  15  LUTEGO   SKŁADAMY  DEKLARACJE  !!!!! 
 
 Od 6 do 19 lutego należy składać w przedszkolu 
 deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej 
dziecka  w naszej placówce.
  
 
 
WAŻNE !!!    WAŻNE !!!    WAŻNE !!!
 
 
BRAK  ZŁOŻENIA   DEKLARACJI
 
O KONTUNUOWANIU PRZEZ  DZIECKO  EDUKACJI
 
PRZEDSZKOLNEJ W WYZNACZONYM
 
TERMINIE  JEST  RÓWNOZNACZNE
 
  Z   R E Z Y G N A C J Ą
 
Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU
 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja  dzieci  do  Publicznego   
 
Przedszkola  "Małe Talenty"  w Plewiskach
  

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Dzień   otwarty    2   marca    -  sobota
 
Serdecznie   zapraszamy !!!
 
od  10.00   do  12.00.

 

Proszę  wziąć  ze  sobą  obuwie  na  zmianę .