Każdy znaczek wspiera misje

 

 Akcja Znaczek Pocztowy to nowa inicjatywa w naszym przedszkolu. Dla nas mały znaczek to tylko kawałek papierka, a dla dzieci na misjach to często  możliwość pójścia do szkoły, czy zjedzenia posiłku.  Zachęcamy do przynoszenia znaczków. Na początku maja zostaną wysłane do Szkoły Podstawowej w Wiercianach, która jest nie tylko organizatorem ogólnopolskiej zbiórki w szkołach i przedszkolach ale również organizuje konkurs. Szczegóły poniżej. Prosimy przynosić znaczki nieuszkodzone, wycięte z marginesem. 

Odział przedszkolny i Szkolne Koło Wolontariatu „Dobroduszek” serdecznie zapraszają przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach do  udziału w konkursie charytatywnym z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook   : „Każdy znaczek wspiera misje – Przedszkolaki – edycja II”

REGULAMIN KONKURSU

Każdy znaczek wspiera misje – Przedszkolaki – edycja II

Konkurs jest organizowany pod patronatem honorowym o. Wiesława Dudara - Dyrektora Referatu Misyjnego Księży Werbistów oraz Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Pana Jacka Michalskiego.

Cel konkursu:

·         Propagowanie idei wolontariatu wśród najmłodszych,

·         Uwrażliwienie na potrzeby innych,

·         Zjednoczenie wokół „dobrej sprawy” wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek,

·         Ukazanie filatelistyki jako hobby – zainteresowanie dzieci niecodzienną formą kolekcjonowania,

·         Ukazanie recyklingu jako wspólnego dobra – stare telefony komórkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w całej Polsce, które zarejestrują się w grupie na portalu społecznościowym Facebook -„Każdy znaczek wspiera misje – przedszkolaki – edycja II” pod postem „zapisz się”. Placówka wybiera koordynatora akcji, który jest odpowiedzialny za kontakt w grupie społecznościowej oraz przebieg konkursu w placówce.
  2. Z każdej placówki można nadesłać jedną, opisaną przesyłkę ze znaczkami i telefonami komórkowymi.
  3. Znaczki wycinamy z marginesem bezpieczeństwa, tak by nie uszkodzić „ząbków” znaczka – nie wolno odklejać. 
  4. Znaczki powinny być policzone i wysłane w kopercie lub pudełku – posegregowane na polskie i zagraniczne – to ułatwi pracę referatu.
  5. Do przesyłki dołączamy stare, niepotrzebne telefony komórkowe.
  6. Każda przesyłka powinna zawierać:

a.       imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej za zbiórkę

b.      pełny adres przedszkola, telefon

c.       e – mail

d.      na kopercie opis :

§  liczba zebranych znaczków oraz telefonów,

§  adres placówki

§  imię i nazwisko koordynatora

Przesyłki powinny być dostarczone do organizatora konkursu w  terminie do 18.05.2018 r.

Należy również umieścić wiadomość o nadaniu przesyłki pod postem na portalu społecznościowym.

ADRES:

                                                                                  Szkoła Podstawowa w Wiercinach

                                                                                  Wierciny 12

                                                                                  82-100 Nowy Dwór Gdański

                                                                                  „Dobroduszek”

 

7.       -Wszystkie znaczki będą przekazane w czerwcu do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie zostaną posortowane odklejone i sprzedane filatelistom. Dochód ze sprzedanych znaczków zostanie przekazany na potrzeby misji.

- Telefony komórkowe po przekazaniu do referatu księży werbistów dostają „nowe życie” lub podlegają recyklingowi. Sprawne są przekazywane misjonarzom a fundusze z recyklingu są przekazywane na potrzeby misji.

8.       Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród dla 9 przesyłek z największą ilością znaczków.

9.       Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Wiercinach oraz na portalu społecznościowym Facebook pod postem do 31 maja 2018r. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja konkursowa.

10.   Dla 9 zwycięskich placówek przewidziano nagrody – niespodzianki i dyplomy. Wszystkie placówki, które wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania w formie elektronicznej.

11.   Informacja o przebiegu konkursu zostanie wysłana do Referatu Misyjnego w Pieniężnie.

 Informacje na temat konkursu można uzyskać w grupie na portalu społecznościowym Facebook „Każdy znaczek wspiera misje – przedszkolaki – edycja II”.

Odpowiedzialna w naszym przedszkolu: 

mgr Marta Bączkowska