Moje dziecko idzie do szkoły

 Moje dziecko idzie do szkoły

 

 

 

Program opracowany przez  Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.  

Kierowany jest  on do dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły oraz do ich rodziców i opiekunów. 

Celem  programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci i ich rodziców.

 

 

" Tematyka programu obejmuje zagadnienia dotyczące promocji zdrowego stylu życia, w tym:

racjonalne żywienie dzieci,  zdrowie jamy ustnej, ochrona wzroku dziecka, prawidłowa postawa  ciała,

prawidłowy rozwój mowy, prawo dziecka do powietrza wolnego od dymu tytoniowego, bezpieczeństwo

dziecka w drodze do szkoły, w domu, w szkole, zdrowie psychiczne. "

 

 

Program "Moje dziecko idzie do szkoły" :   

wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2010/OZ/moje_dziecko/Moje_Dziecko_Idzie_do_Szkoly_Karpicko.pdf

  

Broszura:   wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2010/OZ/moje_dziecko/broszura.pdf

 

Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym: 

www.psse-poznan.pl/images/stories/OZ/BroszuryONLINE/jestem_aktywny_i_jem_zdrowo_-zyj_kolorowo._poradnik_dla_rodzicow_i_nauczycieli_dzieci_w_wieku_wczesnoszkolnym.pdf

 

Poradnik dla dyrektorów i pracowników szkół  oraz rodziców  uczniów:

www.psse-poznan.pl/images/stories/OZ/Mojedziecko/poradnik_wspolne_drugie_sniadanie-1.pdf

 

ZDROWY  PRZEDSZKOLAK: www.zdrowyprzedszkolak.org

 

"Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów

 

 

Cele szczegółowe to: