Wędrująca ksiażka

Projekt edukacyjny: „Wędrująca książka”

Autor: Anna Tuczyńska

 

 

Książka jest ponadczasowym dobrem, które niesie ze sobą wiele wartości, 

bowiem to dzięki czytaniu książek: wzbogacamy swoją wiedzę, 

przenosimy się w świat wartości, uczymy się aktywnego słuchania, 

trenujemy pamięć, pobudzamy naszą wyobraźnię, poszerzamy swój zasób słownictwa itp. 

Walorów aktywnego czytania książek jest wiele, ale we współczesnym świecie czynność ta,

 jest wypierana przez bogatą ofertę zastępników, które serwują nam nagminnie wysokie technologie. 

Projekt „Wędrująca książka” ma za zadanie popularyzować czytelnictwo, 

przedstawiać jego aspekty i walory, a także ma pozyskiwać młode pokolenie 

do tego by stawało się ono

 aktywnym odbiorcą dzieł stworzonych i tych, co mają powstać. 

Projekt jest skierowany w szczególności do nauczycieli pracujących z małymi dziećmi. 

Na wybór tematyki projektu wpływ miały następujące czynniki:

- List otwarty Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 

który inaugurował piątą edycję projektu „Narodowe Czytanie”

- kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, 

który brzmi „Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt „Wędrująca książka” odnosi się do ” Podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 

i uwzględnia następujące jej obszary:

Obszar 3 - Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

Obszar 14 - Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

Cele główne projektu: 

 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- rozbudzanie twórczości i fantazji dziecięcej

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych 

- wzbogacanie słownika biernego i czynnego 

- budzenie szacunku wobec cudzej własności

- nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami

 

Czas realizacji projektu: listopad 2016 – marzec 2017

 

W ramach projektu uczestnicy pracują w 10 osobowych zespołach w całej Polsce. 

Osoby zgłoszone do udziału w projekcie staną się członkami zamkniętej grupy

 utworzonej za pomocą portalu społecznościowego.

Członkowie tej grupy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, 

informacjami, własnymi przemyśleniami, relacjami z przebiegu projektu, zdjęciami. 

  

Opis realizacji projektu:

 

1. Etap:

Wstęp

 

Informacja pisemna lub ustna rodziców o projekcie i jego celach. 

Uzyskanie zgody od rodziców na udział dzieci w tym projekcie. 

Dokonać należy tego w sposób formalny – pisemna zgoda. 

Każdy członek zespołu musi przygotować wydruk szablonu 

strony tytułowej i stron do tworzenia wpisów. 

Całość należy połączyć listwą wsuwaną (plastikowa rynienka, dzięki, 

której można samodzielnie oprawić plik kartek), dzięki czemu będzie można 

w dowolny sposób regulować w miarę potrzeby objętość (grubość) książki. 

W razie potrzeby można dodrukować strony i bez problemu dołączyć do tworzącego się dzieła. 

Nie bindujemy książki. 

2. Etap:

Wprowadzenie w projekt wychowanków

Wstępem do działania może być wiersz „Ciekawski KTOŚ”, 

przeprowadzenie dyskusji nad jego treścią, bądź też rozmowa, burza mózgów na temat:,

 „Dlaczego warto czytać”. 

Na tym etapie dowolnie wprowadzają Państwo dzieci w zagadnienie 

związane bezpośrednio z projektem. Należy zakomunikować dzieciom fakt,

 iż będą tworzyły książki dla innych placówek, wymyślały ciąg dalszy losów bohaterki, 

oraz rysunkami wypełniały otrzymaną pozycję. Ważna jest również informacja, 

że dzieci też będą miały swoją książkę, która ruszy w świat

 i po zakończeniu działań powróci do nich uzupełniona przez inne dzieci 

„Wędrująca książka”, którą wspólnie odczytacie. 

3. Etap:

Stworzenie strony tytułowej książki

Jest to bardzo ważny i istotny początek procesu twórczego dzieci. 

Wychowankowie powinni w sposób aktywny uczestniczyć w akcie nadania tytułu książce. 

Obligatoryjnie jednak przyjmujemy, że główną bohaterką będzie Ola (z przedszkola). 

Ponieważ imię to: nie sprawia problemu nawet maluchom, 

dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, jest łatwe do zapamiętania i proste w zapisie. 

Razem z dziećmi na tym etapie uzupełnione zostają pierwsze strony: 

czyli zapisany zostaje tytuł i właściciel pozycji. Można wykorzystać do tego 2-3 strony: tytuł i prezentacja wizerunku głównej bohaterki 

(obraz głównej bohaterki stworzony przez dzieci). 

Tytuł „Wędrującej książki” nadany przez jej małych właścicieli powinien 

w jakiś sposób wskazać krąg tematyczny lub myśl, 

wokół, której opisana zostanie przez inne placówki akcji.

W tym miejscu powinna znaleźć się również informacja na temat właścicieli książki

 (zdjęcie placówki, grupy, adres, podpisy dzieci, rysunki

 i to, co tylko zechcą dzieci zrobić by się w jakiś sposób zaprezentować). 

Bardzo ważne jest by publicznie ogłosić, 

iż dzieci zobligowane są do tego by dbać o cudzą własność 

i aby z należytym szacunkiem obchodzić się z powstającymi książkami. 

 

4. Etap:

Wysyłka do wskazanej placówki „Wędrującej książki”.

W ramach projektu uczestnicy pracują w 10 osobowych zespołach zgłoszonych z całej Polski 

i działają w oparciu o ustalony harmonogram.

Ważnym elementem jest pierwsza wysyłka „Wędrującej książkę” 

ze stworzoną tylko stroną tytułową pod wskazany adres. 

Placówka, która wysyła swoją pozycję, 

oczekuje na przesyłkę z innej jednostki pozycji z taką samą zawartością.

Placówka, która otrzyma pozycję zobowiązana jest do uzupełnienia „Wędrującej książki” 

przemyślanym wpisem (komputerowym lub ręcznym) i opatrzenia go ilustracjami. 

Wpis łącznie z ilustracjami może zawierać maksymalnie 2 strony. 

Rozmawiajmy, dyskutujmy z dziećmi na temat dalszego ciągu książki. 

Komunikujmy się i pozwólmy fantazjować maluchom, negocjować ze sobą. 

Nie narzucajmy dzieciom swoich wygodnych wersji, ale sugerujmy, 

że książka nie może się skończyć za szybko i musi nieść ze sobą pewną wartość, morał. 

Aktywnie zachęcajmy dzieci do współtworzenia książki, odczytujmy gotową jej zwartość. 

Pozwólmy także by dzieci, które nabyły umiejętność pisania wspierały nauczyciela w tworzeniu wpisu.

Wzbogaconą o nowy wpis „Wędrująca książka” należy przekazać 

(przesyłka w formie listownej – list polecony) dalej, pod wskazany w harmonogramie adres. 

Gdy w „Wędrującej książce” będzie już napisane zakończenie,

 należy ją odesłać do właściciela. 

Mobilizujmy się w tym działaniu i pilnujmy harmonogramu wysyłki.

5. Etap:

Powrót gotowej książki do placówki – właściciela i publiczne przedstawianie rezultatów projektu

Jest to etap podsumowania projektu, a jego punktem kulminacyjnym jest organizacja akcji czytelniczej 

„Cała Polska czyta dzieciom”. Termin tej akcji jest dowolny i podczas jej trwania 

należy zaprezentować całej społeczności przedszkolnej efekt „Wędrującej książki”. 

Akcja czytania powinna trwać ok. dwóch tygodni, 

podczas jej przebiegu za zgodą członków grupy 

można zaprezentować udostępnione w formie elektronicznej dzieła. 

Kwestia ta jednak wymaga akceptacji członków danej grupy.

Na zakończenie projektu 

i podczas ostatniego dnia akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

powinno zostać zorganizowane uroczyste wręczenie 

dzieciom pamiątkowych dyplomów udziału w projekcie i medali (Mały twórca).

Dodatkowo można pokusić się o ekspozycję stworzonej „Wędrującej książki” 

w miejscowej bibliotece lub udostępnienie jej zaprzyjaźnionym placówkom.

 

W ten sposób kończy się twórcza przygoda.

 

Po zakończeniu akcji każda placówka otrzyma 

w formie elektronicznej certyfikat udziały w projekcie.

 

 

 

 Patronaty 

Zdjęcie użytkownika Aleksandra Tuczyńska.

Zdjęcie użytkownika Aleksandra Tuczyńska.

 

www.facebook.com/czasopismowychowaniewprzedszkolu/photos/a.534123863436112.1073741828.533383250176840/666026493579181/

www.facebook.com/Swierszczyk.magazyn.dla.dzieci/

 

 

OLA MUZYKANTÓW

 

Zdjęcie użytkownika Marta Bączkowska.