TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Grupa Odkrywcy

Co dzień chcemy świat ODKRYWAĆ,
Śpiewać, tańczyć i wygrywać
Co dzień chcemy coś odkrywać
Nową wiedzę wciąż zdobywać
Potem dzielić się z innymi
Którzy też chcą być mądrymi.

Cele dydaktyczno-wychowawcze na październik:

 • odczytywanie globalnie nazw warzyw;
 • kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
 • rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;
 • czytanie globalne nazw owoców;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
 • kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
 • doskonalenie umiejętności układania rytmów;
 • porównywanie liczebności zbiorów;
 • kształtowanie umiejętności wyróżniania głosek oa w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
 • poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji
 • wprowadzenie różnych aspektów liczb 1 i 2
 • zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
 • zainteresowanie dzieci graficznym zapisem głosek O i a
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwyczajów zwierząt dzikich
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
 • poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;
 • rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;
 • zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;
 • doskonalenie sprawności ruchowej;
 • rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;
 • poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych i medycznych;
 • doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;
 • zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;