TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Grupa Zdobywcy

Dla mnie w mieście jest za ciasno,

wśród pojazdów, kurzu, spalin,

Ja w zieloną jadę ciszę,

W ścieżki pełne słodkich malin.

Bo ja mam tylko jeden świat

Słońce, góry, pola, wiatr

I nic mnie więcej nie obchodzi,

bom ZDOBYWCĄ się urodził!

Cele dydaktyczno-wychowawcze we wrześniu:

 • nabywanie umiejętności właściwego współżycia w grupie
 • kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek
 • wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych
 • zachęcanie do samodzielności
 • zwracanie uwagi na nieoddalanie się od nauczyciela i piaskownicy
 • zachęcanie do dzielenia się zabawkami i wspólnych zabaw
 • wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami
 • przestrzeganie zasad regulujących zachowania podczas wspólnych zabaw
 • wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami
  i dorosłymi
 • nabywanie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • zachęcanie do wykonywania poleceń słownych
 • rozwijanie zainteresowań rysowaniem
 • nazywanie części ciała
 • nabywanie zaufania do nauczycielki i poczucia akceptacji
 • nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-2
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej
 • poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego
 • pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie logicznego myślenia