TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Małe Talenty w Plewiskach

 

6.30  –    gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim

udziale  nauczyciela

–   praca indywidualna z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z

dzieckiem  zdolnym oraz działań profilaktycznych, stymulujących,

kompensacyjnych

–   rozmowy indywidualne z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i  ich

zainteresowaniami

 

8.00  –   ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce,

–   zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela

–   wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych

z samoobsługą  dziecka i przygotowaniem do śniadania

 

9.00  –   śniadanie

 

9.30  –   zajęcia wychowawczo-edukacyjne prowadzone z całą grupa , realizowane

według wybranego programu edukacyjnego,

        –  zabawy swobodne w sali, przygotowanie do wyjścia na plac zabaw

–  kontakty okolicznościowe, uroczystości związane z realizacją ustalonych

w planach celów,

–   gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w przypadku złych warunków

pogodowych –  zabawy w sali,

–  czynności higieniczne,

 

11.30 –  II śniadanie

 

11.50 –  odpoczynek w formie leżakowania ( dzieci 3 letnie ), słuchanie bajek

opowiadanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD,

–  gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu ( dzieci 4,5 letnie ), w przypadku

złych warunków  pogodowych –  zabawy w sali,

–  zabawy ortofoniczne, zabawy logopedyczne, rozwijanie inwencji twórczych

dzieci,  ćwiczenia utrwalające do tematu kompleksowego,

–  zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami baletu ( dziewczynki 4,5 letnie)

–  zajęcia popołudniowe: angielski, rytmika, balet

–  czynności  higieniczne

 

14.00 –  obiad

 

14.30 –17.00

        –  poobiedna relaksacja,

–  zabawy integracyjne, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje

dzieci, wiadomości i   umiejętności, gry towarzyskie, w kącikach zainteresowań,

–  czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy

–  prace  użyteczno – porządkowe w sali,

–  ćwiczenia i zabawy utrwalające, ortofoniczne,

–  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym,

stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym