TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Grupa Poszukiwacze

POSZUKIWACZE to super grupa – każdy to wie!

Ciekawi, wesoło ruszamy w świat,

Razem z naszą panią nic straszne nie jest nam!

I choć trzy latka tylko mamy,

To ku przygodzie, wszyscy wyruszamy.

Będziemy się bawić, śpiewać, grać,

I rzecz jasna uczyć.

O tym jak nie być maluchem, a stać się zuchem!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 •  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
 •  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Zapoznanie z najbliższym otoczeniem przedszkola i obserwowanie ruchu pieszego i kołowego.
 • Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Poznawanie przedstawicieli nowych zawodów.
 • Uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwrócenie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru.
 • Doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi.
 • Poznawanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego.
 • Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych.
 • Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.
 • Poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.
 • Podawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa.