News-y

 REKRUTACJA   NOWYCH  DZIECI

20  kwietnia o godz. 12.00 

wywieszenie list dzieci  przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

KWIECIEŃ - PLECIEŃ  bo  przeplata

trochę  zimy,  trochę  lata ...

Co nowego w przedszkolu ? -  patrz  aktualności