News-y

 

Umowy  na nowy rok szkolny 2018/2019

dzieci  nowe  -  18  czerwca

dzieci uczęszczające  -  22  czerwca

Zajęcia adaptacyjne  patrz: AKTUALNOŚCI