News-y

 REKRUTACJA

 na rok szkolny 2017/2018 -  dnia 24 kwietnia o godz.12.00

ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do naszego przedszkola. Od 24 IV (po12.00) do 26 IV

przyjmowanie  pisemnych oświadczeń  woli   

 2 MAJA PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE!