News-y

 

Wielkanoc tuż, tuż. Wszyscy wypatrujemy Zajączka- dlatego prosimy, aby we wtorek każde dziecko przyniosło podpisany koszyczek.

 

REKRUTACJA   NOWYCH  DZIECI

10  kwietnia o godz. 12.00 ogłoszenie list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10-17 marzec przyjmowanie pisemnych

oświadczeń  woli rodziców