News-y

Od  1  do  9  lutego  odbywa się

podpisywanie  deklaracji na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja dla  nowych  dzieci   -   od 1 do 15 marca

 9 LUTY - PIĄTEK  - OSTATNI DZIEŃ

PODPISYWANIA DEKLARACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

NIE  PODPISANIE DEKLARACJI   POWODUJE SKREŚLENIE

DZIECKA Z LISTY DZIECI  KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ

W PRZEDSZKOLU  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

       patrz: AKTUALNOŚCI