News-y

 REKRUTACJA   !!!!

od  15  maja do 31  maja  będą  podpisywane umowy,

 do  pobrania   -  UMOWA  -

 

 MAJ  -  miesiąc  kwiatów i słońca

Co nowego w przedszkolu ? -  patrz  aktualności 

 20  maja  ostatni koncert Filharmonii  Pomysłów