TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

REKRUTACJA

SPOTKANIA  Z RODZICAMI DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, które od września 2021 będą uczęszczały do naszego przedszkola.

Spotkania odbędą się w ogrodzie przedszkolnym, o godz. 17.10

  • we wtorek 8 czerwca, dla rodziców dzieci z grupy ZDOBYWCÓW;
  • w środę 9 czerwca, dla rodziców dzieci z grupy MUZYKANTÓW

Nauczycielki grup poinformują Państwa mailowo, do której grupy dziecko zostało przypisane.

W trakcie spotkania rozdane zostaną umowy.

Planowany czas spotkania około 45 -minut.

W związku z sytuacją epidemiologiczną Prosimy o udział tylko 1 osoby dorosłej, dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku oraz zakrycie twarzy maseczką.

Kamilla  Dudzik  –  dyrektor przedszkola


 

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA

od  4 maja  do  7 maja

W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział również dzieci 2,5 letnie

oraz dzieci spoza gminy Komorniki.

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli odbywa się na tych samych zasadach, co rekrutacja podstawowa. Wniosek należy wypełnić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki. Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 7 maja 2021 r.

Więcej na stronie gminy KOMORNIKI – rekrutacja uzupełniająca

 

 

 

 

Rekrutacja do Publicznego

Przedszkola „Małe Talenty” w Plewiskach

na rok szkolny 2021/2022

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
W GMINIE KOMORNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zarz.294.2001 rekrutacja 2021 WÓJTA GMINY KOMORNIKI
Z DNIA 14 stycznia 2021 r.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA – HARMONOGRAM CZYNNOŚCI…

Rekrutacja do przedszkola odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

od 1 do 12 marca.

 

  1.  Logujemy  się na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/komorniki
  2. Wypełniamy  kartę  zgłoszenia  wraz  z  załącznikiem – informacją o spełnianiu  kryteriów  oraz oświadczenie  i wniosek (ilość dzieci w rodzinie)
  3. Drukujemy  kartę  zgłoszenia wraz  z  załącznikiem
  4. Podpisujemy ją  i  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów 
    dostarczamy  do przedszkola pierwszego  wyboru  do  dnia  12  marca.
  5. Wniosek  jest ważny, gdy jest podpisany przez obydwoje  Rodziców
WAŻNE ! WAŻNE ! WAŻNE !

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku !

Karta  zgłoszenia  wraz  z  załącznikiem  bez dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów  nie  będzie  przyjęta !
Nie  złożenie  karty powoduje  nie  wzięcie udziału  dziecka  w  rekrutacji.
 Kryteria   główne I etap (ministerialne)  i  dodatkowe II etap ( zgodne z Uchwałą  Rady Gminy Komorniki nr XVIII/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.) wraz  z  przyznawanymi punktami
patrz Komorniki
WAŻNE !!! ZAŁĄCZNIKI !!!
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

REGULAMIN REKRUTACJI

na rok szkolny 2021/2022

UWAGA RODZICE !!!
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 RODZICE, KTÓRYCH DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 BĘDĄ KONTYNUOWAĆ EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MAŁE TALENTY W PLEWISKACH W DNIACH

OD 8 LUTEGO 2021 R. DO 19 LUTEGO 2021 R.

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W OKREŚLONYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ – DZIECKO ZOSTAJE SKREŚLONE Z LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DEKLARACJE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA.
Dyrektor przedszkola
Kamila Dudzik
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Deklaracja jest podpisana przez obydwoje Rodziców